ruet

Tetra Test NH3/NH4+

11.10 

Laost otsas

Kategooria:

Kirjeldus

TetraTest NH3/NH4

Ammoniaagi taseme mõõtmiseks

Enne testimise alustamist tutvuge juhendiga.Test tuvastab NH3/NH4 koguseid 0 – 5 mg/l tasemel

1. Loputage küvett testitava veega. Täitke seda testitava veega 5 ml märgini.

TÄHELEPANU! Veetemperatuur peab olema 20-30 °C

2. Paigutage №1 reaktiiviga anum vertikaalselt küvetti peal ja lisage veele 14 tilka №1 reaktiivist

3. Sulgege küvett ja raputage seda õrnalt

4. Avage küvett, paigutage №2 reaktiiviga anum vertikaalselt küvetti peal, lisage veele 7 tilka №2 reaktiivist

5. raputage küvett

6. paigutage №3 reakriiviga anum vertikaalselt küvetti peal, lisage veele 7 tilka №3 reaktiivist

7. raputage küvett

8. oodake 20 minutit (toatemperatuuril) värvi saavutamiseks

9. Õrnalt raputage küvett ja võrrelge lahusti värvide skaalaga, hoides küvett valgest joonest ca 1 cm kaugusel

Pärast testimise lõpetamist loputage küvett hoolikalt voolava veega.

Tähendused ja tulemused

0 mg/l — ideaalsed tingimused

0,25 mg/l — kahjulik kauakestva kontsentratsiooni korral, väga ohtlik merevee akvaariumites (pH näide!)

1,5 mg/l — kahjulik kaladele, takistab kahjulike ainete lagunemist

3 mg/l — eluohtlik kaladele, kahjulike ainete lagunemine on oluliselt takistatud

5 mg/l — eluohtlik kaladele, akvaariumivesi on parandamatult mürgitatud

Mis teha, kui…

… ammoniaagi tase on liiga kõrge?

Vahetage osa veest nii, et ammoniaagi tase langeks vähemalt kuni 0,25 mg/l. Selleks puhastage kruusa, eemaldage vähemalt 30% vett, eemaldage mustus

Alati lisage ettevalmistatud kraanivette Tetra AquaSafe konditsioneeri

Lisage akvaariumivette Tetra SafeStart bioloogilise kesskonna saavutamiseks ja ammoniaagi taseme vähendamiseks

Kasulike bakterite paljunemist soodustab aeratsioon kompressori abil.

Sisaldab liitium-dioksiidi ja naatrium- hüpokloriidi.Kergestisüttiv. Kokkupuutumisel hapetega eraldub mürgine gaas. Põhjustab keemilist põletust. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.

Aurude sissehingamine võib põhjustada uimasust ja teadvuse kaotust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Silma sattumisel loputada koheselt välja rohke veega ja pöörduda arsti poole. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).